Bestuur van SV De Lier

Het bestuur van SV De Lier bestaat uit 7 leden. Er wordt 1 keer per maand vergaderd.
 
Functie:                       Naam:                                   E-mailadres:                           Telefoonnummer:

 
Voorzitter                       Vacant                                
 
Secretaris                     Anja Voogt                             info@svdelier.nl                       0174-540908
 
Penningmeester           Kees Lagerwerf                      Kenm22@kpnmail.nl               06-21528405

Ledenadministratie      Desirée van ’t Wout                edendees@caiway.nl              06-40843295 
                          
Bestuurslid                  Corine Immerzeel                    corrinesvdelier@gmail.com
 
Bestuurslid                  Chrissy van Holsteijn               A.Holsteijn4@kpnplanet.nl      0174-514264

Bestuurslid                  Mirjam Lagerwerf                     Kenm22@kpnmail.nl

Ondersteunend Lid     Ria Koorneef

 
 
 
Klik hier voor de statuten.
Klik hier voor het huishoudelijk reglement.
 
 
Redactie-en PR-Commissie:

 
Mieke vd Berg           bergboys@kabelfoon.nl   0174512780
 
Webmaster

 
Wim Bronius             wbronius@kabelfoon.nl     0641644430
                                 info@svdelier.nl

Home