Contributie

Voor het seizoen 2017/2018 zijn de volgende bedragen vastgesteld:
De bedragen zijn voor een heel seizoen, per uur, tenzij anders vermeld wordt.
Een knipkaart is voor 10 lessen en alleen voor lessen die niet het hele seizoen gegeven worden.
Het extra-uur-tarief geldt alleen binnen dezelfde dicipline. Bijv. 2 x een uur turnen.
 
 
Categorie Bedrag

Junior t/m 16 jaar                             € 103,77
Senior                                              € 125,66
Extra uur Vreeloohal                        €  68,95
Extra uur Eminent Sporthal              € 148,50  
Te laat afmelden Junior                   €   25,--
Te laat afmelden Senior                  €   30,--
Knipkaart                                         €   42,50
Knipkaarten ouder kind                   €   37,50
Knipkaarten Wandelen                    €   37,50
Losse knipkaart les                          €    5,- 
Eigen bijdrage per wedstrijd             €   7,50    Dit is voor de inschrijfkosten
Eigen bijdrage per wedstrijd Jazz     €   1,--     Dit is voor de inschrijfkosten 
Donateurschap                                €  30,-

De KNGU Bondscontributie nog niet bekend.
Junioren betalen per jaar
Senioren betalen per jaar
 
Afmeldingen:

Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen,
dient u dit schriftelijk te doen ,d.m.v. een ingevuld wijzigings/ opzeggingsformulier
vóór 31 juli in te leveren.
Dit formulier kunt u downloaden via de website.
Inlever adres: SV De Lier
t.a.v. ledenadministratie
Veilingweg 16
2678 LN De Lier
Na 31 juli worden er administratiekosten berekend.
 
S.V. De Lier is al geruime tijd aangesloten bij de Gemeente Westland met het Kindpakket.

Informatie bij de Gemeente Westland


Home