Sinds 1 januari 2012 loopt tussen de KNGU en GK, wereldwijd leverancier van turnkleding en aanverwante artikelen, een nieuw sponsorcontract. Het doel van dit contract is dat op deze wijze een commercieel contract van de bond direct financile voordelen voor aangesloten clubs biedt en daarmee voordelen van het KNGU-lidmaatschap!
 


De samenwerking tussen GK en de KNGU houdt onder andere in dat KNGU-clubs 10% ontvangen per artikel dat door eigen club en / of lidsporters wordt gekocht via www.kngu-shop.nl. Elk jaar maakt GK 10% van de totale omzet die via de website is gegenereerd over naar de KNGU. De KNGU verdeelt deze omzetbonus een-op-een over alle clubs waarvan de leden of de club zelf gekocht heeft via www.kngu-shop.nl. Op deze wijze willen we het effect bereiken dat clubs ook ervaren geld van de KNGU te krijgen i.p.v. alleen maar te moeten betalen. In 2014 heeft uw club en / of uw lidsporters via www.kngu-shop.nl n of meerdere bestellingen geplaatst.
 


Home