Ledenadministratie

Download hier het SV_De_Lier_Aanmeldingsformulier


Download hier het Wijzigings-Opzeggingsformulier

Aanmeldingen
: Bij de leiding

Afmeldingen
: Schriftelijk voor 31 juli bij de ledenadministratie, Veilingweg 16, 2678 LN De Lier.
Na 31 juli worden er administratiekosten in rekening gebracht. Gebruik het wijzigings-/opzeggingsformulier!!
Te laat afmelden kost voor junioren t/m 16 jaar € 20,00 en voor senioren € 25,00. Deze bedragen hangen samen met de bondscontributie.
Afmeldingen via de mail worden niet behandeld, dit komt nl. niet bij de ledenadministratie terecht!!


Rekeningnummer SV de Lier
: IBAN: NL13INGB0002949362

Maak voor wijzigingen gebruik van het wijziginsformulier. Zonder tegenbericht worden deze wijzigingen binnen een maand doorgevoerd.
Dit formulier inleveren bij de ledenadministratie (zie bovenstaand adres).

Wijzigingen en afmelding via e-mail worden niet behandeld.

N.B.: SV De Lier is niet aansprakelijk voor het verlies van goederen e.d. of voor persoonlijk letsel.
 
 
Download hier het SV_De_Lier_Aanmeldingsformulier

Home